Изложението е създадено през 2009 г. и е събитие, което ежегодно обединява двата сектора: образование и кариера в лицето на образователни организации, университети, фирми и работодатели. На събитието ще имате възможност да представите своите стажантски и работни позиции, както…