До момента подадените кандидатури за четирите категории на конкурса са 135. Припомняме, че в конкурса „Дигитални новатори в образованието“ могат да участват всички учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на…