HR Marketing  ще събере общо шест лектори, които ще споделят опит и добри практики, които да ни помогнат за изграждане на HR Marketing стратегия през предстоящата нова година. Това са Георги Георгиев, Георги Малчев, Ралица Георгиева, Николета Свещарска, Каан…