Асоциациите, които представляват високотехнологичния бизнес в България – Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ) и Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстeр), както и…