Във връзка с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. ние, представителите на водещите браншови асоциации в областта на високите технологии – Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии /AIBEST/, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/,…