• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Ден: 10.05.2022

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 26.05.2022 г.

    1.     Утвърждаване на нови членове на БАИТ. 2.     Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2021 г. 3.     Отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. 4.     Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за…

Read More

14 кандидатури бяха подадени още в първите дни на конкурса „Дигитални новатори в образованието“

14 кандидатури бяха подадени веднага след старта на конкурса „Дигитални новатори в образованието“. Първите учители, които заявиха желание за участие, са от Русе, Плевен, Сопот, Пловдив, Разград и София. Сред тях има преподаватели по български език, природни науки,  история и…

Read More