На 21 април БАИТ в партньорство с Патентно ведомство организира за своите членове семинар „Обекти на интелектуална собственост - патент, полезен модел, търговска марка“. В събитието участие взеха 23 представители от 15 компании. Сред представителите на компаниите имаше юрисконсулти, управители,…