Общото събрание на асоциацията избра нови управителен и контролен съвети за следващите две години Ирина Радоева, изпълнителен директор на „АПИС ЕВРОПА“ АД, е новият председател на УС на БАИТ, избрана единодушно на Общото отчетно-изборно събрание на 31 май. До момента…