Организациите, представляващи високотехнологичния бизнес, сред които: Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии - AIBEST; Алианс на технологичната индустрия – АТИ; Българска асоциация по информационни технологии – БАИТ; Българска асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ; Българска предприемаческа асоциация – BESCO;…