“Сиском Инженеринг” АД ще се включи като изложител в предстоящата Конференция на високо равнище и Индустриален ден на тема „Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“, организирана съвместно от Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на…