На 26 март се състоя b2b събитие с участието на компании от 5 партньорски организации – БАИТ, БАСЕЛ, ИКЕМ, PARA и Център Квазар към Института по роботика на БАН. Съгласно форма́та в него можеха да се представят по 2 компании…