На 12 юни се състоя лекцията "Сливания и придобивания в ИТ сектора: тенденции и фактори за инвестиционните намерения". Над 25 представители от 15 наши компании се включиха в събитието, което беше безплатно за тях. Лектор беше Евгений Кънев, Управляващ съдружник…