• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Анкета на БАИТ относно готовност за Наредба Н-18

БАИТ получи писмо от НАП във връзка с наближаващия краен срок за прилагане на новите изисквания на Наредба Н-18 (за касовите апарати).

С него се иска да подадем информация относно готовността на компаниите да изпълнят изискванията на Наредбата. 

С писмото можете да се запознаете в прикачения файл по-долу.

В тази връзка, се обръщаме с молба да ни предоставите съответната информация, в срок до 10 февруари 2019 г.

Работната група на БАИТ за Наредба Н-18 подготви онлайн въпросник, който е публикуван ТУК.

Попълването му отнема не повече от 10 минути.

На база получените отговори в НАП ще бъде подадена обобщена статистическа информация.

Участието ви е от изключителна важност с оглед настояването ни за удължаване на сроковете по Наредбата и прецизиране на някои текстове в нея.

Още БАИТ Новини