• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Аргументите на БАИТ по Зелената книга приети в Брюксел – 09.07.2007г.

Позиция на БАИТ в Брюксел

АРГУМЕНТИТЕ НА БАИТ ПО ЗЕЛЕНАТА КНИГА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ БЯХА ПРИЕТИ В БРЮКСЕЛ
 
09 юли 2007, София. Председателят на Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Боян Бойчев на среща в Брюксел с Еврокомисаря по защитата на потребителите Меглена Кунева и Живка Станева, експерт в кабинета на българския еврокомисар, представи позицията на асоциацията по обсъждания в т.нар. Зелена книга на Европейската комисия преглед на потребителските права и по-конкретно за идеята Директива 1999/44/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европа, която до този момент третира продажбата на крайни потребители на движими материални вещи да се приложи и върху „софтуера и други данни”.
 
Категоричното становище на БАИТ и на представляваните от асоциацията водещи ИКТ фирми в страната е, че сегашното третиране на продуктите и услугите с дигитално съдържание не трябва да се променя и действието на Директива 99/44/ЕС не трябва да се разпростира върху тях, тъй като от това няма реална потребност.
 
Разширяването на действието на директивата ще повлияе негативно върху развитието на софтуерната индустрия, особено на малките и средни по големина фирми, като ще постави българските и европейските производители на софтуер и данни в неравностойно положение спрямо техни конкуренти от други региони на света.
 
Документ с мотивираните възражения беше връчен лично от председателя на БАИТ Боян Бойчев на Еврокомисаря Меглена Кунева, като представените от страна на асоциацията аргументи бяха приети с разбиране. Официалната позиция на БАИТ, беше предварително изпратена до Европейската комисия – Генерална дирекция „Защита на здравето на потребителите”. Въпросът беше поставен за обсъждане и на проведената на 22 юни т.г. среща на БАИТ с български депутати в Европейския парламент.
 
Предоставяме ви възможност да се запознаете със съдържанието на документа, представен официално в Брюксел.

 
Страните обсъдиха и нашумелия напоследък проблем с управлението на авторските права върху цифровото съдържание (digital rights management – DRM), така че тази защита и налаганите с нея технически ограничения с цел запазване авторските права на звукозаписната индустрия да не води до нарушаване на гражданските права на техните коректни клиенти.
 
По време на срещата стана ясно, че се обмисля изработването на европейска харта в тази насока, като БАИТ получи покана за участие в дискусията при определянето на условията на бъдещата правна рамка, регламентираща този баланс.

Още БАИТ Новини