• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ алармира за поредни нередни практики в Информационно обслужване

Държавната фирма Информационно обслужване продължава да прилага добре познатите на ИТ бранша практики от миналото. Възползвайки се от факта, че не е задължена да спазва ЗОП, ИО обяви на 29 октомври процедура за избор на изпълнител на проект „Реализация на Системата за контрол на вноса – аспекти сигурност и безопасност” с цена на тръжната документация 300 лева. (По ЗОП цената й не може да надвишава разходите за еднократно то й копиране.) По-странен е срокът за предаване на оферти – 3 ноември, като между двете дати предвидливо са оставени една събота и една неделя, през които едва ли ще може да се купи документацията и да се подаде оферта.

Софтуерът трябва да е готов до 15 февруари. Какво точно ще представлява той е трудно да се каже, без да се види заданието, но като се имат предвид сериозните изисквания към фирмите както към оборот (5 милиона лева за последните три години и 1,5 милиона от три софтуерни проекта в държавната администрация за същия период), така и към сложност на предишни проекти, изпълнявани от тях, едва ли става въпрос за софтуер, който се пише за два месеца. Най-вероятно става въпрос за вече реализиран продукт, който да бъде заплатен подобаващо.  

 

Още БАИТ Новини