• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер активно участват в общественото обсъждане на проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”

От 19 до 28 юли 2011 г. протече обществено обсъждане на проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”  – договор № К-10-31-1/07.09.2010 год., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

Ангажиментът за широко обсъждане на проекта беше поет публично от представителите на държавната администрация по време на среща-дискусия на тема: „Реалните инструменти на е-управлението – ролята и мястото на ИКТ бранша в осъществяване на работещо е-правителство”, организирана от БАИТ на 15.06.2011 г. в хотел Шератон.

Създаде се работна група от експерти от трите браншови организации БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер, които се запознаха с  документацията с обем от 803 стр., публикувана на сайта на МТИТС.

Въпреки краткото време за обсъждане, след обстойно проучване и получени независими становища от компании – членове на асоциации, работната група обобщи всички получени мнения и предложения, които днес бяха внесени в МТИТС.

Очаква се на предстоящата среща в МТИТС в понеделник, 01.08.2011 г., предложенията да бъдат обсъдени. Браншовите организации са готови да окажат пълно съдействие при подготовката на проекто-документацията.

 

С пълния текст на предложенията по проекто-документацията, внесени днес в МТИТС, можете да се запознаете в прикачения файл.

Още БАИТ Новини