• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ бе домакин на семинар: Обекти на интелектуална собственост – патент, полезен модел, търговска марка

На 21 април БАИТ в партньорство с Патентно ведомство организира за своите членове семинар „Обекти на интелектуална собственост – патент, полезен модел, търговска марка“. В събитието участие взеха 23 представители от 15 компании. Сред представителите на компаниите имаше юрисконсулти, управители, финансови мениджъри и адвокати.

Председателят на Патентно ведомство на Република България проф. д-р Владя Борисова приветства участниците и подчерта ролята на интелектуалната собственост като ключов фактор за постигане на устойчиво икономическо развитие и гарантиране на по-висока конкурентоспособност на българската икономика. Ключово бе участието на Любка Петрова, съдия във Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет към Единния патентен съд на ЕС.

Екипът на Патентното ведомство, в който бе и зам. председателят Ивета Ищилиянова, представи спецификата на различните видове интелектуална собственост – патент, полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка и ноу-хау. Компаниите се запознаха в детайли с процедурата по регистрация на патент и полезен модел, както и териториалния и времевия  им обхват.

В хода на дискусията участниците имаха възможност да задават конкретни въпроси към експертите относно таксите и стъпките по отделните процедури. На сайта на Патентно ведомство са налични със свободен достъп всички регистрирани патенти, полезни модели и всяка фирма може да направи справка самостоятелно. Патентното ведомство поддържа и списък с всички патентни представители, които могат да консултират фирмите и да осъществят предварително проучване.

Припомняме, че в момента е активна и кампания за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия /МСП/ за закрила на интелектуална собственост.

Съдия Любка Петрова от ВАС запозна участниците с детайли, касаещи регистрацията на търговска марка, както и каква роля има разгласяването на иновацията при заявката за патент и придобитата отличителност на търговската марка, които играят ключова роля в съдебните дела. Магистратът призова членовете на БАИТ да бъдат активни и да работят в посока на промяна на законодателството в тази област, което да съответства на спецификите на ИКТ сектора и разнородните продукти и услуги, които индустрията създава и предлага.

Семинарът на БАИТ беше организиран след решение на УС като превенция на зачестили случаи на регистрация на полезни модели и казуси, с които се сблъскват членовете на БАИТ. Експертите от Патентното ведомство посочиха, че в последните няколко години най-голям брой полезни модели се заявяват от сферата на информационните и комуникационните технологии.

Още БАИТ Новини