• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ е инфо партньор на Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни

Kонференцията ще се проведе на 5 октомври 2017 г. в Capital Fort

Изискванията на европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) влизат в сила през май 2018 г. и налагат всеобхватни промени в дейността на всички компании и публични институции. Готови ли са те за измененията и какви организационни и технологични решения са най-уместни? Това ще обсъдят водещи компании от различни сектори по време на конференцията Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни, която ще се проведе на 5 октомври 2017 г. в Capital Fort.

 

Конференцията се организира от Economix.bg.

 

Лектори на събитието са Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Анна Бюсон, консултант, Делойт, Ина Найденова, експерт, представител на БАИТ.

 

Част от темите в дискусиите:

– Нови задължения на администраторите на лични данни и обработващите лични данни. Видове лични данни

Практически стъпки за постигане на съответствие с GDPR

– Технологични решения. Криптиране и псевдонимизация.

Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни ще се проведе на 5 октомври, от 9 часа в Capital Fort.

 

Регистрирайте се на следния адрес – https://event.gg/6976/

Такса за един участник – 117 лева.

 

Контакти:

Медийна лаборатория ЕООД

София 1606, ул. Ф. Каниц 10

Email: office@еconomix.bg, тел. 0878914434

Още БАИТ Новини