• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ е инфо партньор на технологичната конференция „LibertyBits“ 2019.

На 25.06.2019г. в София ще се проведе конференцията „LibertyBits“ 2019, посветена на личната свобода в цифровото ни съвремие.

Основният фокус на LibertyBits“ 2019 ще бъдат децентрализацията и независимостта на отделните индивиди в обществото.

Темите вдъхновили конференцията са:

  1. Blockchain“ технологията и всякакви значими и перспективни (финансови и нефинансови) проекти, базирани на нея като механизъм за доверие между две взаимодействащи си непознати, но равноправни страни, без необходимост от одобрение/потвърждение на трета.
  2. Privacy“или неприкосновеността на личната ни сфера в дигиталния свят, в който живеем и в условията на безброй корпоративни организации и държавни структури, които целят да я ограничат или да ни я отнемат изцяло;
  3. Free Software“ или какви са рисковете от всекидневната употреба на (proprietary) патентован софтуер със затворен код (забранен достъп до изходния код)? Как можем да сме сигурни, че програмите, които използваме не ни излагат на риск, изпращайки информация на заден план към производителя си или трети страни, без изричното ни съгласие? Реалният изход от този проблем е само употребата на свободен софтуер (не непременно безплатен!), който позволява изходния му код да бъде инспектиран, имайки гаранция за нашата сигурност и спокойствие срещу пагубни атаки от неизвестна посока в бъдеще.
  4. Independent Living“ или какви са днешните възможности за използване на алтернативни строителни материали за постигането на максимално ефективни постройки, годни за живот и предлагащи необходимия за това комфорт и ефективно използване на природни енергийни източници за лични или бизнес цели? Какви са шансовете ефективно да намалим зависимостта от традиционните доставчици на комунални услуги и да ги заменим с алтернативни технологии и системи като запазим и дори подобрим качеството си на живот? Темата предвижда също така представяне на възможности за по-голяма индивидуална мобилност и алтернативна заетост.

LibertyBits е за свободомислещите хора

Пресечната точка на изброените теми отговаря на разбирането за свобода и независимост на организаторите и прави конференцията уникална по рода си. Тя ще се проведе за втори път и една от целите на организаторите е да прославим страната си като център за подобни форуми на Балканите. За място на провеждането е избран отново София Тех Парк, който се утвърждава като средище на все повече технологични събития и инкубатор за много български технологични стартъпи с международно значение. Стремежът е да се наложи като ежегодна конференция, която е едновременно изключително информативна и запомняща се за гостите си, както и полезна и икономически ефективна за участниците и спонсорите си.

Основната цел на конференцията е да вдъхнови и въвлече свободомислещите хора в решаването на етичните проблеми, свързани с централизацията и зависимостта към монополните структури с държавен или корпоративен характер. Разглежданите технологии са просто инструмент за решаването на тези етични проблеми.

Лекторите

Лекторите представляват отново добре подбран микс от уважавани експерти в набиращи скорост и вече утвърждаващи се български блокчейн и оф-грид компании, както и известни имена на международни активисти и защитници на свободата на словото, човешките права и личната неприкосновеност от правителствения, институционален и корпоративен шпионаж.

Какво да очаквате

Предвиждат се речи и дискусионни панели на английски език, промотиране на марките на спонсорите, с чиято финансова подкрепа се реализира конференцията. Планиран е здравословен баланс между лекции на независими поддръжници на всяка от четирите теми от една страна, а от друга – на представители на компании, представящи конкретни платени продукти и решения в контекста на основните теми.

Билети

Билетите са в продажба от началото на годината. До края на март ще има билети на цена от €59.00, а през април с наближаването на датата на конференцията, цената ще се повиши на €79.00. Организаторите предлагат различни видове отстъпки при покупка на повече от 1 билет: -20% за група от 4 и повече човека; -50% за група от над 9 човека, както и биха предоставили промо-кодове за отстъпки на ученици, студенти, хора в затруднено финансово или неравностойно положение. При фирмен интерес от повече билети за служители, се препоръчва контакт с организаторите. Може да се свържете с тях на този адрес и да разкажете за Вашия индивидуален случай. Те ще се свържат обратно с Вас за уточнение и конкретно предложение.

Още БАИТ Новини