• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – българският ИКТ пазар 2008

Тема: предизвикателства и възможности

Председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев в изключително богат от към данни доклад представи тенденциите и възможностите за развитие на ИКТ на национална конференция състояла се по време на БАИТ ЕКСПО 2008.

 

Финансовата рецесия, която се наблюдава в световен мащаб, ще се отрази и на българския ИТ бизнес, заяви в своето изказване г-н Бойчев. Той коментира, че в момента е невъзможно да се предвиди накъде отива пазарът, което се дължи на финансовата турболенция, която се случва, и на въздържаността на компаниите в правенето на инвестиции. По думите му компаниите очакват приходите им да намаляват, в същото време обаче бизнесът все пак инвестира в ИТ.

 

Компаниите, които намерят своята ниша, ще бъдат успешни дори в условията на криза, посочи г-н Бойчев. У нас реално опериращите ИКТ компании са 1600-1700 на брой, което е 5 на сто от бизнеса като цяло и приходите им за 2007 г. са около 10 процента от БВП на страната или 3,3 млрд.лв. Очаква се приходите в сектора за тази година да достигнат 3,6 млрд.лв. Според проучване на БАИТ един зает в този бранш получава около 150 на сто по-високо възнаграждение от стандартното за другите сфери на бизнеса. Броят на заетите в сектора е 38-40 хиляди души, а средната годишна заплата е между 7.5-9 хиляди евро. Според прогнозите пазарът на ИКТ през тази година ще достигнат обем на продажбите от 3,8 млрд.евро. Преди година той е бил близо 3.5 млрд. евро.

 

В своето изказване г-н Боян Бойчев очерта и потенциалните бариери по пътя на ИТ сектора към усвояване на еврофинасиране. Сред тях се открояват недостатъчната активност на централната и на местната власт. Ниското ниво на готовност на сектора на МСП, конкуренция от чуждестранни компании, които искат да участват в държавни административни проекти и недостатъчна квалифицирана работна ръка.

Потенциалните възможности са свързани с инвестиции в областта на допълнителните услуги. Сред тях са подкрепа на клиенти, търсещи достъп до еврофинансиране, ориентиране към дългосрочни ИТ проекти и възможност на малките фирми да получат достъп до фондовете.

ИКТ браншът е сред най-облагодетелстваните сектори от присъединяването на България към ЕС, заяви в заключение председателят на БАИТ г-н Боян Бойчев по време на форума за състоянието и предизвикателствата пред бранша.

Още БАИТ Новини