• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – международно участие

Тема: посещение на делегация от Испания и от Гърция

БАИТ ЕКСПО 2008 беше посетено от делегация от Испания, представляваща ИКТ бранша на провинция Екстрамадура, автономна област с регионално правителство. Делегацията беше водена от г-н Рафаел Еспада, генерален директор на Държавната агенция за информационно общество, както и от президента на сдружението на фирмите от ИКТ бранша на провинцията.

 

Гостите от Испания участваха в Националния форум за развитие на информационните и комуникационните технологии, организиран по време на БАИТ ЕКСПО. Г-н Еспада представи постиженията на провинцията в областта на информационните технологии, както и успехите в усвояване на европейски фондове.

 

Делегацията посети изложението и бяха проведени полезни двустранни срещи с български фирми. На среща с Управителния съвет на БАИТ беше взето решение за продължаване на контактите и установяване на трайно сътрудничество. Следващата среща с фирми от провинция Екстрамадура е планирана за януари 2009 г.

 

БАИТ ЕКСПО 2008 беше посетено и от делегация от 27 представителни на гръцки фирми, членки на най-голямата гръцка асоциация за информационни технологии SEPVE. На българо-гръцки ИТ бизнес форум за насърчаване на двустранните контакти и разширяване на възможностите за партньорство между двете страни, организиран в дните на БАИТ ЕКСПО, председателите на БАИТ и на SEPVE представиха дейността на двете организации.

 

По време на това събитие беше представена българската политика в сферата на информационните и комуникационни технологии. Структурата на пазара на информационни и комуникационни технологии, както и информация за гръцката асоциация и високотехнологичния парк ТЕХНОПОЛИС.

 

Срещата продължи като работна с участието на гръцки и български фирми в търсене на взаимен бизнес интерес. Беше подписан меморандум за сътрудничество, в който основни акценти се поставят върху активното развитие на двустранни бизнес отношения.

 

Меморандумът е насочен към осъществяване на съвместни действия за насърчаване на популяризиране и внедряване на иновативни решения от сферата на информационните и комуникационните технологии в Югоизточна Европа. Обмен на политики, опит и добри практики в областта на развитието на информационното общество и ИТ индустрията.

 

Координационният център за развитие на информационните технологии към Министерския съвет подпомогна реализирането на събитието и участва в работната среща.

Още БАИТ Новини