• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – панелна дискусия за развитието на ИКТ сектора

Тема: реалности, проблеми, тенденции, успешни практики и стратегически перспективи

 

В рамките на Националния форум за развитие на ИКТ на БАИТ ЕКСПО 2008, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) организира Панелна дискусия в три части на тема: „Реалности, проблеми, тенденции, успешни практики и стратегически перспективи в развитието на ИТ сектора”. Бяха изнесени общо 11 презентации.

 

В първата част своите разработки представиха основните участници, създаващи решения за е-управление: МДААР, Хюлет Пакард България, Сименс ИТ Солюшънс енд Сървисис,  Консорциум Сторма, Матерна.

Във фокус бяха дейностите по изграждане на информационната система за е-правителство, а докладчиците защитиха позицията, че са изпълнени или са пред завършване проектите, полагащи основите на електронното управление и електронното обслужване в България.

 

Във втората част от панела бяха изнесени презентации от компании, създатели на авторски ИТ продукти и технологии. По станала вече традиция, фирмите споделяха своя опит от експорт на ИТ продукти и анализи за състоянието на информационното общество у нас.

 

Особен интерес предизвикаха представянията на Л-Клас за опита при продажба и внедряване на програмни продукти в рускоезични страни и Анализът за предизвикателствата и перспективите пред Българските ИТ фирми, от Технологика.

 

В последната част на панела беше проведена кръгла маса по предварително обявените дискусионни теми:

 

–        Перспективи за развитието на националната информационна среда, включително на е-управлението,

–        Възможности за насърчаване експорта на ИТ продукти,

–        Посоки на консолидация на Българския ИТ бранш по общи въпроси като: усвояване на еврофондове, посоки на подкрепа на информационния бранш и др.

 

В открит и креативен дух, беше обърнато внимание на два проблема:

 

–        В търговете на МДААР участват малка група фирми,

–        Българските ИТ фирми не участват в оперативна програма „Конкурентоспособност”.

 

По този повод беше заявено намерение МДААР и БАИТ да комуникират множеството предстоящи ИТ задачи и да обсъдят възможностите за привличане на повече фирми от ИТ бранша за създаване решения по е-управление.

 

Във връзка с активизиране на проактивна позиция на ИТ фирмите по оперативните програми, беше обсъдена необходимостта от установяване на диалог между фирмите от БАИТ, ДАИТС и съответните министерства, координиращи изпълнението на тези програми.

 

Форумът беше закрит от г-н Красимир Симонски, заместник-председател на ДАИТС.

Още БАИТ Новини