• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – мотиви за присъждане наградата на БАИТ

Тема: Тазгодишният носител на наградата е акад. Петър Кендеров за изключителен принос в областта на науката
МОТИВИ
За присъждане на академик Петър Кендеров,
наградата на БАИТ за 2008 г. „За изключителни заслуги в развитието на информационните технологии в България”

 

 

Наградата на БАИТ се присъжда на акад. Петър Кендеров за изключителния му принос в развитието на математиката и информатиката в България и утвърждаването на научния авторитет на страната ни в чужбина, за създаването на световно призната школа в обучението по математика и информатика, за личните чу заслуги за изграждането на поколения млади математици и информатици, многократно отличавани на световни и национални олимпиади, и други прояви.

 

Академик Петър Кендеров е роден през 1943 г. в Пазарджик. Завършва висшето си образование през 1966 г. в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет, където защитава и кандидатската си дисертация. През 1970 г. започва работа като научен сътрудник в Института по математика при БАН. През 1982 г. защитава докторска дисертация, а от 1983 г. до 2003 г. е професор в същия институт.

През 1985 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а от 1995 г. е действителен член на академията.

Той е почетен доктор на университетите в Пловдив и Бая Маре, Румъния.

Гостувал е като преподавател в редица чуждестранни университети: Канбера и Нюкасъл, Австралия; Мурция, Испания; Милано и Генуа, Италия; Окланд, Нова Зеландия; Байройт, Германия; Лимож, Франция. Участвал е и участва в редакционни съвети на редица научни списания.

За своята научна и преподавателска дейност е носител на чуждестранни и наши награди.

Академик Кендеров е участвал в организацията на много научни прояви и форуми.

През 2000 г. е избран за старши вице-президент на Световната федерация по математически състезания (WFNMC) със седалище в Канбера, Австралия. През 2002 г. е избран за член на Изпълнителния комитет на Международната комисия по математическо образование от Общото събрание на Световния математически съюз.

Със своята активна обществена дейност акад. Кендеров има значителен принос за създаването на българската школа по математика и информатика, за утвърждаване на различни форми, спомагащи за издирване и подпомагане развитието на талантливи млади хора. Откроява се приносът му в създаването и утвърждаването на националните с международен характер олимпиади по математика и информатика, като постоянно действаща школа за развитие на младите таланти. През 1989 г. той е председател на Организационния комитет и на журито на Първата международна олимпиада по информатика за ученици от средните училища. По негова инициатива през 1995 г. е учредена и ежегодно се връчва награда за учители с най-голям принос в откриването и развитието на таланта на учениците в България по математика, информатика, физика, химия и биология. Той е сред инициаторите на учредения през 2000 г. Ученически институт по математика и информатика.

 

Още БАИТ Новини