• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – пресконференция

Място: Пресклуба на БТА
От 04 до 08 ноември 2008 г. в Интер Експо и Конгресен Център в София под мотото „Технологията следва природата – да поемем заедно по правилния път” ще се проведе Тринадесетото поред най-голямото и представително специализирано изложение за информационни и комуникационни технологии БАИТ ЕКСПО 2008. „Зелената вълна” в ИТ технологиите ще бъде един акцентите тази година, като идеята е да се популяризират продуктите на информационните технологии, водещи до ограничаване влиянието на човешката дейност върху околната среда с цел нейното опазване.
 
По този повод УС на БАИТ дава пресконференция, която ще се проведе на 30 октомври 2008 г., четвъртък от 12:00 ч. в Пресклуба на БТА, София – бул. „Цариградско шосе” 49.
 
БАИТ ЕКСПО е връстник на своя създател и организатор Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Техният път до голяма степен бележи и развитието на българските фирми в сектора на информационните и комуникационни технологии през този период. Изложението допринася и за утвърждаването във вътрешен и международен план на възможностите на българската ИКТ индустрия, на българския пазар, на името и авторитета на БАИТ като най-голямата и влиятелна браншова организация в България.
 
През годините на своето съществуване изложението се утвърди като най-голямото и представително събитие за българския ИКТ бранш. То запазва сравнително устойчиви темпове на развитие, а фирмите-участници показват все по-голямо умение да представят своите продукти и услуги.
 
В тазгодишното изложение ще се представят над 130 изложители, както и ще бъдат демонстрирани последни новости в областта на информационните технологии и комуникациите.
 
Генерален спонсор на БАИТ ЕКСПО 2008 е МАКС ТЕЛЕКОМ ООД – първият функциониращ WiMAX оператор в Европа, изграждащ мрежа с национално покритие.
 
БАИТ ЕКСПО 2008 ще представи последни новости в областта на информационните технологии и комуникациите. На изложението ще бъдат демонстрирани сървърни решения, персонални, мобилни и джобни компютри, печатащи устройства за дома, малкия и средния по големина офис, широкоформатни принтери и други периферни устройства, мрежови решения, компоненти за асемблиране на компютърна техника и други новости.
 
По време на БАИТ ЕКСПО ще бъдат проведени множество фирмени конференции, форуми и семинари, представящи най-новите продукти и решения на водещи световни производители. Пред посетителите на изложението ще бъдат демонстрирани разработки и решения за управление на бизнеса и административни услуги. Най-новото от областта на информационната сигурност, средства за мониторинг и управление на корпоративни ИТ системи, както и редица новости от българските софтуерни разработчици.
 
Договорено е участието на немската асоциация по информационни технологии, комуникации и нови медии BITKOM и немски IT фирми на изложението. Представител на BITKOM ще вземе участие в работата на ИКТ форума, организиран от ДАИТС, БАИТ и други организации. Организиран е и полудневен семинарен форум, на който немски фирми ще представят свои продукти и решения за бизнеса и администрацията. В ход е подготовката на полуден на двустранни бизнес срещи (В2В) между български и немски фирми.
 
Ще се проведе и вторият Национален форум за развитие на информационните и комуникационните технологии, организиран от ДАИТС съвместно с БАИТ, АСТЕЛ и други браншови организации. Двудневната програма предвижда доклади и дискусии по най-важните проблеми на състоянието и развитието на информационните и комуникационните технологии в България.
 
Ще бъде проведен и станалият вече традиционен образователен форум с подкрепата на МОН.
 
Тази година провеждащото се досега по време на Техническия панаир в Пловдив PC World Софтуерно изложение ще бъде преместено в рамките на БАИТ ЕКСПО. На него български разработчици на софтуерни продукти ще покажат свои нови идеи и цялостни решения. Организатор на събитието е Ай Си Ти Медия.
 
Вниманието на хиляди млади хора по време на изложението ще бъде привлечено и от организираните от БАИТ и българската „Федерация по електронни спортове” състезания и демонстрации на кибер игри. В рамките на БАИТ ЕКСПО ще се проведат и квалификациите на българските състезатели и отбори за участието в Европейското първенство по електронни спортове.
 
За посетителите ще бъдат организирани редица приятни изненади, участие в томболи с награди, ще има и атрактивна програма.
 
На церемонията по откриването на БАИТ ЕКСПО 2008, която ще се проведе на 3 ноември 2008 г., понеделник, от 18:00 ч. в Централното фоайе на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР София, бул. Цариградско шосе, 147, ще бъде връчена и традиционната годишна награда на БАИТ за изключителен принос за развитието на информационните технологии в България. В края на изложението, на нарочна пресконференция за отчитане резултатите от изложението, ще бъде присъдена и ежегодната награда за журналистически принос при отразяване на проблемите на информационното общество.
 
На откриването ще бъдат поканени широк кръг от гости, които имат пряко отношение към развитието и внедряването на ИКТ технологиите у нас – държавни ръководители, депутати и политици, ИТ мениджъри на министерства, големи ведомства и фирми, дипломати и висши служители на чуждестранни търговски представители и търговски камари, представители на неправителствени организации и др.

Още БАИТ Новини