• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ ЕКСПО 2008 – иницитива на Столичната община за безопасен Интернет

Тема: нови младежки интернет сайтове и програма за безопасен интернет за деца

Инициатива

„Столична община за безопасен Интернет”

 

В страните от Европейския съюз дискусията за безопасността на децата в Интернет заема все по-голяма част от общественото пространство. На родна земя въпросите за безопасността, удобството и комфорта на децата – носителите на нашето бъдеще, във виртуалния свят все още не са заели челно място в дневния ред на институции и управляващи, въпреки растящата загриженост на родители, учители и всички, заети с възпитанието и образованието на подрастващите. Измеренията на проблема обхващат:

·        сърфирането в уеб-сайтове;

·        участието във виртуални социални мрежи;

·        свалянето на съдържание от уеб-сайтове и торент тракери;

·        осъществяването на комуникация посредством мобилни телефони, чат и електронна поща и др.;

Като национален координатор на европейската мрежа за безопасен интернет INSAFE, БФЕС имаше възможността да проучи в детайли опита на партньорите от 27 държави и да установи, че сред най-успешните практики за осигуряване на безопасен Интернет за децата ни е активното включване на учителите и родителите в процеса. Сред примерите за успешна практика в тази насока са промените в образованието в Скандинавските страни, където особено внимание е отделение на обучението на децата и тийнейджърите по безопасно сърфиране, осъществяване на комуникация и разнообразни действия в Интернет. На практика това обучение е част от учебният материал, преподаван в училище. Убедени сме, че тази практика може да постигне същите успехи и сред нашето общество с подкрепата на институциите, които са загрижени за бъдещето на най-ценните и уязвимите му членове и оценяват рисковете, пред които се изправят те всеки ден. Вярваме, че град София и територията на Столична община са мястото, където да демонстрираме колко важно е да включим учителите активно в обучението на децата по безопасен Интернет и разкриването на рисковете и плюсовете на световната информационна мрежа. Именно столицата на България е мястото, където да предложим шанс на възпитатели, родители и институции да се запознаят с възможните решения на проблема. Добрият пример на осъществените в гр.София, сърцето на България европейски практики ще:

·        повдигне на дневен ред въпроса за безопасността на децата и тийнейджърите в Интернет;

·        предложи успешен модел за реализация на територията на страната на интегрирането на учители и родители в процеса по обучение за безопасен Интернет;

·        създаде обществена дискусия по проблема, като привлече към нея медиите, обществото и институциите.

 

 

 

 

Българска асоциация                                                        Българска федерация

по информационни технологии                                      по електронни спортове

___________________________________________________________________________

 

 

Целта на инициатива „Столична община за безопасен Интернет” е да създаде методология за обучение по безопасен Интернет, насочена към всички учители – от преподавателите по физическо възпитание, през преподавателите по естествени науки до преподавателите по български език и математика.

 

В инициативата е предвидено разработването на:

·        учебно съдържание, съобразено със спецификата на всеки преподаван предмет;

·        конкретна методология, насочена към интегриране на учебното съдържание по безопасен Интернет във всеки преподаван предмет;

·        конкретни насоки за прилагане на методологията (примери и идеи за реални ситуации).

Материалите по тази инициатива ще бъдат достъпни в Интернет за всички учители на територията на Столична община. За да дадем широка гласност на проекта, ние предвиждаме представянето на инициативата на предстоящото изложение БАИТ ЕКСПО 2008. В рамките на изложението ще организираме форум за безопасен Интернет за учители, родители и деца, където ще проведем:

·        семинар с презентация на инициативата;

·        обучение и уъркшоп, където ще демонстрираме методологията и ще представим европейския опит в тази насока;

·        демонстративни състезания между учители и деца „Кой умее да сърфира по-безопасно”.

 

В рамките на изложбата инициативата ще бъде пропагандирана сред участниците и посетителите, но още по-важно е, че тя ще бъде широко отразена в публикациите и рекламните материали на медиите, които съпътстват организацията и провеждането на изложението и по този начин ще стане достояние на обществеността не само в столицата, а и в цялата страна.

 

Столична община ще е първата институция в България, която ще ни подаде ръка, за да постигнем максимално ефективно запознаване на обществото със средствата и методите за безопасно ползване на безграничните ресурси в Интернет от нашите деца.

 

 

 

Още БАИТ Новини