• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ и АОКСИТ сключиха договор

БАИТ подкрепя създаването на виртуално образователно пространство

БАИТ подкрепя създаването на виртуално образователно пространство
           
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) сключи договор за сътрудничество с Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). Ръководени от убеждението, че България може и трябва да възстанови авторитета и позициите си на разработчик, производител и износител на компютърни системи и информационни технологии, двете страни постигнаха договореност за съвместна дейност в ИКТ сектора. С идеята, че това е възможно да стане само с обединените и координирани усилия на съответните обществени и държавни организации от една страна, и от друга – бизнесът и представляващите го браншови асоциации. Организациите ще сътрудничат помежду си и ще съдействат на Министерството на образованието и науката при реализацията на националната стратегия за използване на ИКТ в училищата.
          Съгласно договора БАИТ се ангажира да съдейства при организирането и провеждането на практиката на студентите по компютърни системи и информационни технологии. Асоциацията ще оказва съдействие и при поддържането и модернизирането на техническата база и софтуера, катедрите и институтите по компютърни системи и информационни технологии. БАИТ подкрепя инициираната от АОКСИТ национална програма за създаване на виртуално образователно пространство. Асоциацията ще предостави възможност на студентската общност за участие в БАИТ ЕКСПО при преференциални условия.
            От своя страна АОКСИТ ще съдейства за реализацията на инициативата „Компютър вкъщи”, както и ще работи по възложените от БАИТ проекти. Един от вече реализираните проекти на работещата академична общност с национално значение е изградената Виртуална катедра и Виртуалният факултет по информационни и комуникационни технологии. Действие, което е в отговор на инициативата „Електронно обучение” на Европейската комисия. Съвместно с ректорите на водещите университети в страната БАИТ подкрепя проекта „Създаване на виртуални образователни среди” на АОКСИТ.

Още БАИТ Новини