• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ и ВУЗФ подписаха споразумение за сътрудничество

Документът дава нов тласък на инициативата за работа на бизнеса с образованието

Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ и Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ подписаха споразумение за сътрудничество.

БАИТ и ВУЗФ ще си партнират в сферата на обучаването на компетентни млади хора в областта на информационните и комуникационни технологии. Подписаният документ предвижда включване на представители на фирмите-членове на БАИТ като лектори в курсовете на университета, както и възможността студентите да посещават компаниите-членове на БАИТ. Двете страни предвиждат още и реализирането на дейности като обмяна на опит, знания и иновации между преподавателите и представителите на бизнеса, както и организирането на образователни и научни конференции и семинари.

Споразумението извежда отново на преден план стремежа на БАИТ за активна работа на бизнеса с висшите учебни заведения в страната. Очаква се към инициативата да се присъединят и други висши учебни заведения, които имат желание да установят ползотворно сътрудничество с ИКТ индустрията.

„Висшето училище по застраховане и финанси е храм на науката, храм на съвременното образование, който не се е застинал в миналото. Тук наистина се демонстрира какво значи един университет да следи нуждите на пазара и да ги предвижда в много случаи“, посочи председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов. „Надяваме се нашето партньорство да помогне, от една страна, университетът да добие нови интересни възможности за своите студенти. От друга страна, ние пък да бъдем един проводник на това какво е истински пазарно интегрирано учебно заведение“, добави Траянов. 

„Съвременното образование без Българската асоциация по информационни технологии е невъзможно. Който не го е разбрал, е някъде в миналото. С това споразумение ние правим една от големите крачки за университет, който отива в бъдещето“, заяви от своя страна доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Близо 90% от студентите, завършили ВУЗФ, се реализират по специалността си. Университетът обучава кадри в редица специалности с насоченост към ИТ сектора. Сред тях са магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, която се осъществява в партньорство с ERP Academy и е единствената в Европа, предлагаща обучение по най-перспективните сфери на бизнес софтуера. ВУЗФ предоставя обучения и в бакалавърски специалности като „ИТ анализ и бизнес стратегии“, съвместно с ERP Academy, „Информационни технологии и бизнес стратегии“, „Иновации, предприемачество и финанси“.

 

 

Още БАИТ Новини