• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ изпрати общо становище до НАП във връзка с Наредба № Н-18

13 заинтересовани компании-членове на БАИТ, които имаха предложения за промени в Наредба №Н-18, сформираха работна група и изготвиха общо становище. Писмото, което представя редица конкретни предложения за промени по текстове в нормативната уредба и запитвания за тълкуване на части и термини от наредбата, беше внесено в НАП на 21 декември 2018 г.

Още БАИТ Новини