• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ – Коалиция за България: припокриване на идеите

18 май 2005
 
 
Втората политическа сила, която влезе в дискусия с БАИТ по въпросите на информационното общество (ИО), бе Коалиция за България. Председателят на ПД “Социалдемократи” Николай Камов каза, че за левицата ИО не е просто приоритет, а входна врата към бъдещето, и щрихира управленските идеи на коалицията. Сред тях са право на достъп до Интернет, ускорено изграждане на електронно правителство и превръщане на софтуерната индустрия в държавен приоритет.
 
Членът на ВС на БСП и координатор на управленската й програма в частта за ИО Пламен Вачков заяви, че левицата ще наблегне на информационните системи, за които отговаря държавата, и че трябва да се извърша качествен преход от все още зачатъчното електронно правителство към електронно управление на държавата.
 
Експертът Тошо Недялков изрази намерението при евентуално бъдещо управление да се изгради Министерство на информационното общество и каза, че трябва да има координирана политика при въвеждането на информационните технологии.
 

Васил Василев, Георги Балански и Атанас Тасев от БАИТ изказаха удовлетворение от сходството между записаните в програмните документи на Коалиция за България намерения със задачите, заложени в стратегическите цели  на Българската асоциация по информационни технологии. От страна на асоциацията специално бе подчертано, че тя ще следи и ще бъде коректив за тяхното изпълнение в случай, че коалицията дойде на власт след изборите.

Още БАИТ Новини