• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ консултира правителството за използване и доставка на копирна техника за предстоящите избори

 

На 14 март 2013 г. Петър Иванов, председател на УС и Лиляна Радева, член на УС и председател на Комисията за пазарна конкуренция на БАИТ, се срещнаха с Росен Желязков, главен секретар на МС. Срещата беше по повод на писмото, получено на 08.03.2013 г.от МС. В него Росен Желязков се обръща с молба към БАИТ и нейните членове за предложения и варианти за намиране на решение на отговорната и мащабна задача за осигуряване на копирна техника и обучение за работа с тях за предстоящите парламентарни избори. Осигуряването на тази техника се налага във връзка с последните изменение на Избирателния кодекс , обнародвани в ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.

 

На срещата представителите на БАИТ са поели ангажимент да предоставят технологично тълкуване на текста от изборния кодекс, касаещ предоставяне на копие от избирателния протокол, като предложат и технологично еквивалентни алтернативи за копиране. БАИТ ще направи и логистичен анализ на евентуалната задача за доставка на голям брой копирни устройства и ще посочи списък с ключови проблеми, от чието решаване зависи в голяма степен обезпечаване на възможността за предоставяне на копия от избирателните протоколи.

БАИТ ще продължи да си сътрудничи с МС през целия период до изборите, за да може да се намери решение на сложната и мащабна задача.

Още БАИТ Новини