• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ обединява усилия с държавните институции, висшите училища и ИТ компании за развитие на електронните умения и създаване на заетост

С бизнес закуска на тема „Електронните умения за създаване на заетост и икономически растеж” стартира кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 днес. Събитието събра на едно място представители на законодателната и изпълнителната власт, представители на висшите учебни заведения и на IT бизнеса – стейкхолдъри по проекта, които се обединиха в мнението, че електронните умения са базисно изискване за наeмането на работа.

Квалификацията на работната сила е изключително важна, посочи Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и координатор на проекта eSkills for Jobs за България. Данните сочат, че значителен брой студенти завършват висше образование и се озовават на трудовата борса, като в същото време IT компаниите отчитат недостиг на кадри, добави тя.

„Развитието на IT сектора в България води до икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови работни места. В този сектор младежите са потенциалът на пазара на труда“, това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. Според него проблем на устойчивата заетост е разминаването между учебните програми на университетите и изискванията на работодателите.

В момента в Комисията по образование и наука в парламента на второ четене се гледа законопроектът за предучилищно и училищно образование, който предвижда програмирането да бъде заложено за ЗИП и СИП подготовка, посочи Милена Дамянова. Идеята е в средното образование да се координира целият процес на базисни умения, необходими за бизнеса, посочи още Дамянова, като допълни, че особено важни са и подзаконовите нормативни актове.

В целия свят има изискване за промяна на средата, посочи Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Р България по здравеопазване и иновации и посланик на eSkills for Jobs. Тя допълни, че предстоящият съвет по образование и наука в президентството също ще постави фокус върху темата за електронните умения.

Българските университети все повече си сътрудничат с работодателите за намиране на работа на своите студенти, посочи Добромир Добрев, координатор на проекта. В момента платформата на „Студентски практики“ има над 150 000 потребителя-студенти и над 15 000 работодателя. Според Добрев към края на 2014 г. в IT специалности се обучават около 16 500 студенти, като в  същото време трябва да отчетем, че над 50% от завършващите висше образование не се реализират на позиции, които изскват такова образование, добави той.

Липсата на адекватни практически умения са основната причина за трудното наемане на завършили образовани младежи, посочиха представителите на ИТ сектора, които споделиха добри практики за безплатно обучение на хора, които впоследствие наемат на работа.

650 кандидати се явиха за 40 места в обучителната ни програма IT Talents, посочи Доброслав Димитров от Империя Онлайн. Основният ни критерий е човек да има желание да учи и работи, като имаше и хора, които буквално стартират от нулата. Димитров подчерта, че  е необходимо да се даде възможност за почасова работа на студентите, за да се стимулира активността им.

В момента провеждаме курсове за безработни между 18 и 25 години, които да получат основни дигитални умения, а също и кратки курсове за разработване на мобилни приложения, които са предназначени за студенти с базови IT умения, съобщи Кристина Щерева от Самсунг. Компанията е изградила и три smart класни стаи в средни училища, както и специална платформа за обучение на учителите в създаването и потребяване на дигитално съдържание.

Нужна е промяна в нагласите за ползването на интернет, посочи Ралица Василева от Асоциация „Родители“. Трябва да се помогне на родители и учители да се видят ползите от дигитализацията, която не се изчерпва само до игри и социални мрежи, подчерта тя.

До момента сме се срещнали с 1300 ученика, пред които представяме работата на IT специалист, посочи Ивайло Къцарков от Мусала Софт. Компанията вече 14 години провежда състезанието по програмиране CodeIT, в което всеки желаещ може да се включи, като цел на инициативата е да насърчи младите да бъдат по-дейни.

 

Кампанията „eSkills for jobs 2015-2016”, за която БАИТ е изпълнител за България, има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии, необходими за намирането на работа и включва поредица от инициативи и курсове за квалификация и придобиване на умения.  Кампанията се реализира едновременно в 21 страни-членки на ЕС, сред които и България. Всичко за кампанията у нас и в Европа, можете да следите на http://idg.bg/eskills2015-2016 и http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ .

Още БАИТ Новини