• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ Общо събрание-май 2006 г.

С нови 40 фирми БАИТ утвърждава лидерската си позиция
Общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) прие на 04 май 2006 г. за свои членове Българската браншова камара по електроника и информатика (ББКЕПИ) и най-големият телекомуникационен оператор у нас Българската телекомуникационна компания (БТК). С това БАИТ представлява интересите на 210 реално действащи фирми, сред които са и преобладаващата част от лидерите на българския пазар в отделните сектори на информационните и комуникационни технологии.
По думите на председателя на БАИТ Златко Златков с новите си членове асоциацията още повече засилва позицията си на най-голямата и безспорно най-представителна браншова организация в областта на информационните и комуникационни технологии. „Приемането на една от утвърдените браншови организации и най-големият телекомуникационен оператор в страната, ще ни позволи още по-активно и категорично да отстояваме интересите на бранша, коментира г-н Златков и добави: „Същевременно ние разчитаме на тяхната активна подкрепа за формиране и провеждане политиката на БАИТ за приоритетно развитие на информационните и комуникационни технологии в България.”
Приемането на Българската браншова камара по електроника и информатика за колективен член е в резултат на политиката, която БАИТ винаги е провеждал на отвореност и взаимодействие с всички неправителствени организации, които реално представляват интересите на бранша и споделят целите, които асоциацията си поставя за развитие на информационното общество в България. БАИТ има дългогодишно добро сътрудничество с ББКЕПИ, а съвместно с тях, с АСТЕЛ и СЕК през 2003 г. има подписан меморандум за изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия, свързани със защита на интересите на българското информационно общество в процеса на присъединяването ни към Европейския съюз. Приемането на ББКЕПИ за колективен член на БАИТ е естествено продължение и развитие на това дългогодишно сътрудничество и ще позволи постигане на още по-добро координиране на съвместните им действия.
Приемането на основният телекомуникационен оператор и доставчик на интернет услуги у нас БТК за член на БАИТ рязко повишава делът, който фирмите от асоциацията формират на този пазар – над 80%.
За нови членове на БАИТ бяха приети още фирмите:
– Декарт ООД
– Кроссроуд
Общото събрание обсъди и прие актуализация на Етичния кодекс на БАИТ. Неговата цел е да регламентира етичните норми във взаимоотношенията между фирмите, членове на асоциацията и към трети лица. Целта е създаване на нормален пазарен климат при условия на свободна лоялна конкуренция.
Събранието актуализира и Стратегическите цели, който документ определя дългосрочните задачи на асоциацията.

Още БАИТ Новини