• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ организира за членовете си лекция „Сливания и придобивания в ИТ сектора: тенденции и фактори за инвестиционните намерения“

На 12 юни се състоя лекцията „Сливания и придобивания в ИТ сектора: тенденции и фактори за инвестиционните намерения“. Над 25 представители от 15 наши компании се включиха в събитието, което беше безплатно за тях.

Лектор беше Евгений Кънев, Управляващ съдружник в Инвестиционно консултантска компания „Маконис“. Г-н Кънев разказа за опита си в скорошни сделки, свързани с българския ИТ пазар и разясни какви видове инвеститори има. Също така представи отделните етапи и детайли относно процедурата по оценка и продажба на компания. Той подчерта важността на конкретни елементи като информационния меморандум, инфостаята и дю дилиджънс за успешното финализиране на договорената сделка.

В рамките на дискусията присъстващите управители на компании, юрисконсулти, правни съветници и финансови директори получиха възможност да зададат своите въпроси. Е. Кънев даде разяснения още за икономическите показатели и печалбата на компанията, която ще се продава, както и важността за запазване на фирмената култура. Посочи и някои специфични проблеми при промяната на собствеността и управляването на компаниите, като договорката за постигане на определени показатели за даден период от време.

Още БАИТ Новини