• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ отваря врати за членство на компании от други сектори на икономиката, които се дигитализират

Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ отваря врати за членство на компании от други сектори на икономиката, които работят активно за своята дигитализация.

Към БАИТ вече ще могат да се присъединяват компании, които произвеждат продукти или предоставят услуги, базирани преобладаващо на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/.

Това става възможно с промените, които Общото събрание, състояло се на 5 юли 2018 г., прие в Устава на сдружението и вписани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 11.09.2018 г.

До момента членове на БАИТ можеха да бъдат само компании, чиято дейност е свързана с разработването, производството и търговията с продукти и услуги от сферата на ИКТ или с обучение и осъществяване на образователни инициативи в горепосочените области.

С гласуваните промени в основния си документ, Асоциацията предоставя възможност на компании, които работят в иновативни сфери като финтех, блокчейн, машинно самообучение и изкуствен интелект и др., да обединят усилия и да имат непосредствен диалог с ИКТ бранша за дигитална трансформация на обществото. Като част от БАИТ, компаниите със специфична експертиза, ще могат да се възползват от опита, авторитета и позициите на организацията, ще стъпят не само върху изградената и утвърдена структура, но и техните мнения и предложения ще имат по-голяма чуваемост.

„ Дигиталната трансформация коренно променя всеки бизнес. Зараждат се все повече индустрии, които са базирани и изцяло зависят от приложението и развитието на съвременни информационни технологии. Границите на нашия бранш са все по-трудно различими. И ние правим първата стъпка в трансформацията на Българската асоциация по информационни технологии в Българска дигитална асоциация.“ , каза Огнян Траянов, Председател на УС на БАИТ.

В същото време, БАИТ продължава да работи активно за дигиталната трансформация на българските предприятия и като осъществява партньорства с браншови организации от други сектори. Целта на тясното сътрудничество е представяне на възможностите, които новите технологии дават, за повишаване на производителността и конкурентоспособността на фирмите и бързото им навлизане в Индустрия 4.0.

 

Още БАИТ Новини