• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ представи българската ИТ индустрия на CeBIT2007

БАИТ представи българската ИТ индустрия

Гласът на българския бизнес се чу отчетливо на най-голямото изложение по информационни и комуникационни технологии в света CeBIT 2007

 
За пореден път в рамките на две седмици председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Златко Златков представи Българската ИКТ индустрия на световен форум.
След участието си на 8 март т.г. в Българския ден на иновациите в Брюксел, където заедно с министър-председателя г-н Сергей Станишев и председателя на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения г-н Пламен Вачков, председателят на УС на БАИТ г-н Златко Златков представи състоянието и перспективите за развитие на Българския пазар на информационни и комуникационни технологии. На Деня на българската ИКТ индустрия, състоял се  на 16 март в Хановер, Германия, той отново представи ИКТ сектора в България и възможностите за развитие на партньорства между български и чуждестранни фирми. Като ръководител на БАИТ – най-голямата и представителна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии, чийто членове формират около 71% от пазара на информационните технологии в България и 78% от обществените поръчки в тази сфера, г-н Златко Златков представи гледната точка и позицията на бизнеса в България, очерта основните тенденции в развитието на пазара, състоянието на кадровия ресурс на страната, формите на партньорство между браншовите организации и държавата.
Денят на Българската ИКТ индустрия се провежда в рамките на националното участие на България на най-голямото в света специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии CeBIT 2007. След едногодишно прекъсване през миналата година, през 2007-ма организацията на Деня на Българската ИКТ индустрия бе поета от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Това вдигна нивото на представителност на официалната българска делегация, която се водеше от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин.  В приветствието си към участниците в събитието, той заяви, че  трябва да се използва потенциалът на българските студенти, които учат в чужбина, като призова петнадесетте хиляди българи в университетите в Германия да търсят информация от нашето посолство за свободни работни места в България, свързани с информационните технологии и съобщения.
 Председателят на ДАИТС Пламен Вачков представи държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията с акценти за приоритетите през 2007 година.
Презентации пред участниците в срещата направиха още фирмите „Телеленик”, ОБС, „Немечек България” и „Датекс”, които чрез опита си представиха различни сектори от българската ИКТ индустрия и пазар.
Високото ниво на представителност и компетенцията на докладчиците предизвикаха голям интерес към проявата, което способства пред голяма аудитория да бъдат откроени възможностите на Българската ИКТ индустрия, на страната ни като привлекателно място за повече инвестиции.  На събитието присъстваха представители на български компании, мениджъри на германски, австрийски, швейцарски, румънски, чешки фирми, на Министерството на икономиката и енергетиката на провинция Северна Вестфалия, на Държавната агенция за външноикономически връзки към федералното министерство на икономиката и технологиите. Тук бе и посланикът на България в Германия Меглена Плугчиева.
Същият ден се проведе и работна срещна на г-н Златко Златков с ръководители на BITKOM – най-голямата немска браншова асоциация по информационни технологии, комуникации и нови медии. Обменена бе информация за работата на двете сходни организации, обсъдени бяха механизмите за подобряване на взаимодействието помежду им, като БАИТ редовно ще предоставя на BITKOM и нейните членове информация за състоянието на пазара и възможностите за развиване на сътрудничеството между бизнеса на двете държави. Специално внимание бе отделено на европейските практики за развиване на партньорството между държавните органи и браншовите организации, обсъдени бяха и някои конкретни въпроси, по които БАИТ и BITKOM ще си сътрудничат, като борбата с корупцията при търговете за обществени поръчки, проблем, който е особено актуален за държави с прохождаща пазарна икономика

Още БАИТ Новини