• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ присъди традиционната си годишна стипендия за обучение на изявен студент

Тема: стипендия на БАИТ за учебната 2008/2009 г.

На 4 декември 2008 г. в тържествена обстановка в Националния политехнически музей, София, председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев присъди годишната стипендия на асоциацията на изявен студент в областта на информационните и комуникационни технологии.

 

Стипендията на БАИТ за учебната 2008/2009 година получи Велислава Гришина Спасова – Технически университет-София, Филиал Пловдив.

 

За шеста поред година БАИТ дава стипендията, която се обявява и присъжда заедно с именните стипендии на Фондация „Еврика”. Те се връчват на най-изявени студенти с отличен успех и успешно участие в международни научни олимпиади. С активно участие в изследователската дейност в съответните университети и висши училища. Подборът на кандидатите се извършва от комисия, включваща изтъкнати преподаватели и представители на бизнеса.

За пореден път показваме своя ангажимент и към фондацията и към българските млади учени, подчерта в своето изказване по време на награждаването г-н Боян Бойчев. Той заяви, че една от задачите на БАИТ , най-голямата браншова организация в областта на информационните технологии у нас, е да направи бизнес средата такава, че след като младите хора завършат своето образование, да предпочетат да останат в България, където да се реализират успешно.

 

 

 

Още БАИТ Новини