• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Проект

Конкурс „Дигитални новатори в образованието“

Kонкурс „Дигитални новатори в образованието“ цели  да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигитално съдържание, връзката на училищата с бизнеса и подготовката за изграждане на STEM центрове.

4 години подред БАИТ награждава отличени учители, включително помощник-учители – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Други проекти