• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Проект

Награди на БАИТ

„Наградите на БАИТ“ – БАИТ връчва най-престижните награди в бранша за принос в развитие на информационните и комуникационни технологии, известни като Българските ИТ Оскари. Всички издания на „Наградите на БАИТ“ целят да отличат постиженията в ИКТ сектора през текущата година, в 7 различни категории, както и Награда за Специален принос.

С този свой проект БАИТ иска да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годината  за развитието на информационните и комуникационни технологии, да популяризира добрите практики, проекти и постижения в  сектора и да покаже, че българските ИКТ компании разработват и предлагат продукти и услуги на световно ниво.

Други проекти