• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Проект

25 години БАИТ

През 2020 БАИТ отбеляза 25 г. от създаването си и предвид пандемията, бяха разпространени 2 кратки филмчета: „Честити 25 години, БАИТ!“ с поздрави от наши членове и „25 години БАИТ: Постижения и инициативи

По повод годишнината и с подкрепата на компаниите-членове  ДАКСИ и ТехноЛогика, БАИТ издаде нов тираж на книгата „Златните десетилетия на БЪЛГАРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА“. Изданието  бе дарено на библиотеките на образователните институции, които подготвят кадри в областта на информационните и комуникационни технологии.

Други проекти