• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Проект

eSkills For Future

eSkills for Future – инициатива на БАИТ, която има за цел да привлича младите хора към  кариерно развитие в ИКТ сектора. На платформата eSkills For Future може да бъде намерена актуална информация за ИТ курсове, обучения и събития в България. Каталогът с ИТ курсове на eSkills For Future към момента включва близо 40 обучителни инициативи – безплатни и платени, присъствени и дистанционни, които се провеждат в различни градове в страната. Платформата съдържа също публикации на достъпен език за различните ИТ професии

Други проекти