• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ с писмо относно проблеми, свързани с нарушаването на веригата на доставки в световен мащаб и негативите, които понася българският ИТ бизнес

БАИТ изпрати писмо до министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и до Агенцията за обществени поръчки във връзка със затруднението във веригите на доставки след пандемията, които пряко касаят изпълнението на договорите и в нашата страна.

„Добре известно е, че нито един от световните производители не поема никакви ангажименти, свързани със забави, неустойки и т.н.“, се посочва в писмото. „…българските ИТ фирми и в частност членовете на най-голямата асоциация в сферата – БАИТ предприемат всички възможни действия, за да изпълнят своите задължения по договорите за доставка към своите клиенти. …. Въпреки обективната невъзможност да влияят на тези глобални процеси всички негативи от описаната ситуация са за сметка на местните фирми, които са изпълнители по отделните договори. 

БАИТ предлага да се създаде работна група, за която да предостави експерти, и която в спешен порядък да разгледа проблема и да предложи нормативното му уреждане.

Още БАИТ Новини