• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ – съорганизатор на семинар за е-архивиране

На 13.09.2012 г.  в Огледалната зала на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе семинар за  електронно  архивиране, организиран от Държавна агенция “Архиви” (ДАА) в партньорство с БАИТ.  

Форумът се откри от доц. д-р Мартин Иванов, председател на Държавна агенция „Архиви” и г-н Йордан Йорданов, член на Контролния съвет на БАИТ.

Свои презентации пред участниците в семинара изнесоха компаниите-членове на БАИТ „Контракс”, „Глобал Консултинг” и „Стемо”.

Целта на семинара бе да се обмени информация и споделят добри практики за разработени и внедрени административни информационни системи и за текущото и дълготрайно архивиране на електронните документи.

Участниците във форума бяха представители на организации, разработващи информационни системи и на институции, които имат внедрени такива системи, създават електронни документи и осигуряват тяхното архивиране, на факултети по информатика и информационни технологии на висши учебни заведения и електронни медии, създаващи електронни архиви.

 „Контракс”, „Глобал Консултинг” и „ Стемо” представиха свои успешни проекти за изграждане и управление на архивиране на документи:

–          Борил Богоев (консултант в „Глобал Консултинг“ ЕООД) – „Решения за дигитализиране и архивиране на документи от „Глобал Консултинг.

–          Якцинт Юхас (системен инженер – Южна и Източна Европа, NetApp, „Стемо“ ООД) – „NetApp – изграждане на ефективни архиви“;

–          Тодор Тодоров и Мирослав Василев („Контракс“ ЕАД и „Дайрект Сървисиз“ ООД) – „ARCHI – система за изграждане и управление на електронни архивни стопанства“.

Гост на семинара беше също и г-н Приит Приско – ръководител на Националния архив на Естония. Той представи опита на Естония в архивирането на ценни електронни документи.

Още БАИТ Новини