• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ се присъедини към Европейската мрежа- ICT for Ageing Well

В края на м. октомври БАИТ се присъедини към ICT for Ageing Well - Европейска мрежа за навлизане на ИКТ за достойно остаряване, като асоцииран член.

Целта на мрежата е да насърчи пазарното навлизане на ИКТ технологии в сферата на здравеопазването и грижата за възрастните хора, което включва решения в e-health, e-care, smart homes и т.н.

 

Мрежата включва организации от цяла Европа, вкл. ИКТ фирми, и е добра платформа за установяване на контакти за бизнес и проектни сътрудничества.

 

Една от дейностите на мрежата е създаване на информационен център за ИКТ за достойно остаряване (ICT for Ageing Knowledge Centre).

 

Повече информация за проекта ICT for Ageing Well може да намерите на сайта: http://ict-ageingwell.net/, както и във файла след новината.

 

 

Още БАИТ Новини