• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ взе участие в регионалната среща с Румъния по проект eSkills

На 10 февруари 2010 г. в хотел Новотел в Букурещ, Румъния, се проведе регионална среща между България и Румъния по проект eSkills.

Г-н Стоян Боев, заместник-председател на Управителния съвет на БАИТ и Председател на комисия по Международно сътрудничество, европейски проекти и програми представи БАИТ и дейностите по проект eSkills.

Г-н Боев взе участие в дискусия с румънския посланик на инициативата г-н Varujan Pambuccian относно бъдещето на ИТ технологиите за региона и Европа в контекста на глобалните икономически тенденции.

След като и двамата участника в събитието представиха визията си за развитие на технологиите на национално ниво за България и Румъния, те се обединиха около няколко основни идеи. Първо, ключово значение за устойчивото развитие на сектора в региона заема образователната система. Второ, стратегическото развитие на ИТ технологиите в региона следва да приоритизира научно-развойната дейност (R&D). Трето, тази проблематика следва да получи обществен отзвук и да се дебатира. Не на последно място е необходимо да се помисли за целенасочени държавни и европейски политики в подкрепа на образованието и R&D.

За проект eSkills

Европейската седмица на е-Уменията акцентира върху нарастващото търсене на компетентни ИКТ потребители и професионалисти, които да допринесат за развитието на една конкурентноспособна и иновативна Европа. Тази вълнуваща кампания има за цел да информира учениците, младите професионалисти и  предприемачите от средния и малкия бизнес за широкото разнообразие от възможности, които ИКТ-професиите предлагат.

През предстоящите месеци обществените власти, както и различни ИКТ компании, образователни институции и ученици ще вземат участие в стотици дейности, тренинги, състезания и още много други. Кулминацията на осведомителната кампания ще бъде от 2 до 6 март 2010 – седмица, посветена на европейските е-Умения.

 

Още БАИТ Новини