• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Българо-датски бизнес форум – 5.10.2007 г.

Българо-датски бизнес форум

БЪЛГАРО-ДАТСКИ БИЗНЕС ФОРУМ в областта на ИКТ
5 октомври 2007
София, България
Бизнес делегацията от Дания, организирана от Търговска асоциация ITEK се стреми да установи бъдещи партньорски отношения в България.
Двустранните срещи ще бъдат между фирми, работещи в сферата на:
– електроника (софтуер и хардуер);
– производство на електронни модули и/или компоненти;
– софтуерни разработки („вградени” решения);
– дизайн и разработване на вградена интелигентност при традиционни стоки (автомобили, др.);
– международно сътрудничество (за плюс се счита практика и връзки с Дания).
Допълнителна информация ще бъде публикувана на сайта на БАИТ.

Още БАИТ Новини