• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Български ден на иновациите в Брюксел – 12.03.2007г.

Български ден на иновациите в Брюксел

 
12 март 2007, София. По време на проведения на 8 март т.г. в Брюксел Ден на българските иновации министър-председателят г-н Сергей Станишев еднозначно свърза иновационния процес в страната с информационните и комуникационни технологии и подчерта намеренията на правителството за тяхното приоритетно развитие.
Г-н Станишев специално подчерта, че „за да бъдем успешни, трябва да развиваме информационните си и комуникационните технологии, електронното правителство и да задълбочим сътрудничеството си с международните компании. Това ще бъде основен приоритет за българското правителство, защото именно с развитие на информационното общество и икономиката, базирана на знанието, страната ни ще допринесе за изпълнение на целите на Лисабонската стратегия”.
Форумът, предназначен за държавите от Централна и Източна Европа, се организира по идея на Майкрософт с цел популяризиране на най-новите информационни технологии, които стоят в основата на развитието на иновациите във всяка сфера на науката, икономиката, образованието и управлението. „Иновациите са основният фактор за постигане на икономическо развитие, конкурентност и устойчиво развитие”, заяви г-н Вахе Торосян, вицепрезидент на Майкрософт за Европа, Близък изток и Африка и регионален вицепрезидент за Централна и Източна Европа.
На България бе оказана честта първа да представи своите постижения и политика в областта, заради нейните традиции и потенциал в развитието на високите технологии. Страната ни бе представена на най-високо ниво. Водената от г-н Станишев делегация включваше още министъра на външните работи г-н Ивайло Калфин, министъра на финансите г-н Пламен Орешарски и председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) г-н Пламен Вачков.
Г-н Вачков изложи конкретните инициативи и дейности, с които държавата подкрепя развитието на информационните и комуникационни технологии. Акцент в изказването му бе правителствената стратегия и програма за развитие на информационното общество в България. Той специално подчерта значението на  инициативата на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) Компютър в къщи”, чиято цел е създаването на икономически и данъчни стимули за закупуване на компютър от всяко семейство.
 Оценката и позицията на фирмите, формиращи пазара на информационните и комуникационни технологии, бе синтезирана в изказването на председателя на най-голямата и влиятелна браншова организация в сектора – БАИТ, г-н Златко Златков. Той очерта позициите на България – страна с бързо развиващ се сектор на информационните и комуникационни технологии, привлекателно място за чуждестранни инвестиции, а българските фирми като достоен партньор особено в разработката на софтуерни продукти и решения.
За високото ниво, на което се проведе Денят на българските иновации допринесоха с изказванията си още изпълнителният директор на Американската търговска камара в България  г-н Валентин Георгиев и г-н Ян Мюлфайт, вицепрезидент на Майкрософт за държавни и корпоративни стратегии за Европа,  Близкия  изток и Африка.  Присъстваха още представители на Eвропейската комисия, които отговарят за информационните технологии, съобщенията и иновациите, български евродепутати и мениджъри на големи компании от сектора.
Форумът в Брюксел има своя не само международен, но и вътрешен за страната ни отзвук, след като инициативата наБАИТ „Компютър в къщи” през лятото на 2006 г. получи публичната подкрепа на президента на републиката г-н Георги Първанов, а сега в Брюксел, в присъствието на министър-председателя г-н Сергей Станишев, тя бе официално включена сред приоритетните програми на правителството, остава и министърът на финансите г-н Пламен Орешарски да даде своята подкрепа. При добра воля инициативата може да бъде включена в бюджета за 2008 г. , а през есента Народното събрание да даде зелена улица и така на практика да докаже загрижеността на българските политици и управници за бъдещето на нацията, за развитието на нейната образователна система, което не може да стане без наличие на компютър във всеки български дом, без България, подобно на десетки други страни по света, да реализира своя програма „Компютър в къщи”.

Още БАИТ Новини