• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

#BeatEWaste: Отговорният избор и рециклирането на електронни отпадъци

Вече 5 години Българската мрежа на Глобалния договор на ООН работи за прозрачност в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите. Чрез дългогодишната програма „Отговорният избор“ организацията показва на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите, и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора.

Всяка година Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН обогатява портфолиото на програмата и през 2020 година поставя акцент върху отговорното рециклиране на електронни отпадъци!

С инициативата #beatEwaste се дава възможност на компаниите да организират вътрешна кампания измежду своите служители, клиенти и партньори. Инициативата предвижда лесен, интересен и удобен механизъм за ангажиране на служителите и улесняването им в отговорно предаване на стари и неработещи електронни и електрически устройства за рециклиране. В допълнение, отговорно върнатите отпадъци генерират стойност, с която заедно ще подпомогнем споделена екологична кауза. 

Партньори на инициативата са „Екологика“, национален лидер в рециклиране на електрическо и електронно оборудване и Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).  Средствата, събрани от върнатата и рециклирана техника, ще бъдат дарени за обща благотворителна кауза.

Можете да прочетете повече за инициативата, да разберете как да се включите, какви са условията, каква е техническата организация, каква е ползата от участието и какво получават компаниите като се включат, както и таксите за участие на линка тук.
Информационната брошура на „Отговорният избор“ можете да намерите тук.

Инициативата е отворена както за членове на Българската мрежа, така и за компании извън членската листа. За да заявите желание за участие, моля, пишете на secretariat@unglobalcompact.bg в срок до  14.09.2020.

Още БАИТ Новини