• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина от член на БАИТ

Бианор Сървисиз се присъединява към HAPS Alliance

Организацията, в която членуват компании като Airbus, Nokia, SoftBank и T-Mobile има за цел да създаде условия за ефективното използване на стратосферата за предоставяне на достъпна глобална цифрова свързаност

Организацията, в която членуват компании като Airbus, Nokia, SoftBank и T-Mobile има за цел да създаде условия за ефективното използване на стратосферата за предоставяне на достъпна глобална цифрова свързаност

“Бианор Сървисиз” ЕООД, дъщерна компания на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) и водещ разработчик на софтуер за пренос на данни и стрийминг на видео в реално време е приета за член на HAPS (High Altitude Platform Station) Alliance. Това е асоциация с нестопанска цел, посветена на изграждането на екосистема от станции на голяма надморска височина, които осигуряват цифрова свързаност на всички и навсякъде.

Като член на HAPS Alliance, Бианор Сървисиз ще си сътрудничи с водещи в света телекомуникационни, технологични, авиационни и аерокосмически компании, като Aerostar, Airbus, Intelsat, Capgemini, Nokia, Ericsson, SoftBank, T-Mobile и NTT Docomo. Тяхната цел е да се създаде нормативна рамка, която да ускори изграждането на работеща HAPS екосистема. Експертният опит на Бианор Сървисиз в стрийминга на данни в реално време за отбранителната, телекомуникационната и медийната индустрия ще донесе ценна перспектива към общността на HAPS.

„Радваме се да бъдем в компанията на такива световни лидери, както и на възможността да споделим нашия опит на такова високо ниво,” каза Иван Димитров, управител на Бианор Сървисиз. “Някои от проектите, по които работим и сме работили като NATO Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) и Long Endurance Solar UAV (LESU), изградиха в Бианор изключително задълбочено познаване на материята, което вярвам ще можем да приложим в нашата бъдеща съвместна работа с партньорите ни в HAPS Alliance,” допълни Димитров.

Членовете на HAPS Alliance си сътрудничат с други организации, за да формират регулаторните рамки и да представят предимствата на HAPS в стратосферата. Работните групи на HAPS Alliance обединяват технологични лидери, които създават продуктови спецификации и насърчават стандартизацията по следните начини:

  • Телеком: Работи за глобална хармонизация на HAPS спектъра на международно (International Telecommunication Union) и национално ниво; влияе на възникващите търговски стандарти, включително 3GPP (3rd Generation Partnership Project) наземни мрежи.
  • Авиация: Насърчава управлявано от индустрията кооперативно разделяне в горното въздушно пространство, включително съвместно тестване, симулации и пилотни програми.
  • Комерсиализация: Представя индустриалните ползи пред потенциални клиенти и изгражда кооперативна HAPS екосистема.
  • Оперативна съвместимост: Разработва продуктови спецификации и насърчава стандартизацията на оперативно съвместими HAPS мрежови елементи.
Относно HAPS Alliance

HAPS Alliance е асоциация на индустриални лидери на High Altitude Platform Station (HAPS), която включва телекомуникационни, технологични, авиационни и космически компании, както и обществени и образователни институции. Те са обединени от визията за справяне с различни социални проблеми и създаване на нова стойност чрез използването на летателни апарати на голяма надморска височина в стратосферата. Алиансът работи за ускоряване на разработването и търговското приемане на технологията HAPS чрез насърчаване и изграждане на стандарти за цялата индустрия, насоки за оперативна съвместимост и регулаторни политики както в телекомуникационната, така и в авиационната индустрия.

За Бианор Сървисиз

Бианор Сървисиз е водеща компания за разработка на софтуер, специализирана в обработката на данни и стрийминг, излъчване в реално време, криптиране и анализи на данни за цивилния и отбранителния сектор. Компанията си сътрудничи и предоставя софтуерни решения на много лидери в телекомуникациите, медиите и отбранителната индустрия, включително AT&T, Indra, IBM и Leonardo, и участва в множество високотехнологични проекти за отбрана.