• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Боян Бойчев зае поста заместник-председател и член на УС на АИКБ

Тема: БАИТ поставя сътрудничеството между двете организации на ново равнище

Председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Боян Бойчев бе единодушно избран за член на Управителния съвет и за заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на редовното годишно Общо събрание на АИКБ, което се проведе на 11.12.2008 г. в столицата. За председател на АИКБ бе преизбран г-н Васил Велев, един от основателите на асоциацията.

 

Изборът на г-н Бойчев е поредното признание за авторитета и влиянието на БАИТ като най-голяма и представителна браншова организация в сектора на информационните и комуникационни технологии.

 

Решението на Общото събрание е и признание за плодотворното сътрудничество между двете асоциации, като от пет години насам БАИТ е колективен член на АИКБ. То е доказателство и за разбирането, което АИКБ проявява в своята политика и дейност към значението и водещата роля на информационните технологии като двигател на цялостното икономическо развитие на страната.

 

Изборът на заместник-председател от представител на БАИТ в Управителния съвет на АИКБ издига на ново равнище взаимодействието между двете организации. С това БАИТ получава още по-широки и по-пълноценни възможности да отстоява и провежда политиката си за развитие на информационното общество и в частност на българската ИКТ индустрия и пазар чрез позициите и влиянието, които има втората по големина и представителност в страната национално представена работодателска организация – АИКБ.

 

 

АИКБ е създадена през 1996г., а от 2004 г. насам е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище. Асоциацията представлява интересите на над 50 холдингови и инвестиционни дружества, 15 браншови камари, над 1200 индустриални предприятия. Нейни представители участват в работата на всички органи, изградени на трипартитен принцип, между които са: Националният съвет за тристранно сътрудничество, Икономическият и социален съвет, Съветът за икономически растеж, Съветът по данъчна политика към министъра на финансите и редица други, както в надзорните и управителни съвети на важни за функционирането на икономиката и държавата като цяло институции.

 

АИКБ членува в Международната организация на работодателите и има представител в Европейския икономически и социален комитет, с което изразява становища при формиране и провеждане на икономическата и социална политика на Европейския съюз. Взема участие в заседанията на Европейския социален фонд и Ad Hoc групата към фонда, с което осигурява по-пълно информация на членовете си за възможностите за усвояване на средствата от Европейския социален фонд. АИКБ е пълноправен член на Европейското обединение на организациите на публични дружества и на други международни организации.

 

АИКБ е член и председател през 2008 г. на ротационен принцип на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща национално представителните работодателски организации в страната

Още БАИТ Новини