• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

CEBIT 2006 Hannover

Успешно представяне на българската ИКТ индустрия на изложението CeBIT 2006
БАИТ представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 и привлече нови чуждестранни партньори
 
БАИТ представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 и проведе ползотворни работни срещи с представители на фирми, търсещи бизнес контакти в България и региона. Най-голям интерес предизвикаха възможностите за българските фирми за аутсорсинг на софтуер и услуги, за участие в проекти по системна интеграция и разработване на бизнес решения. Общото мнение е, че наред с останалите държави от Източна Европа, България е особено атрактивна за инвестиции в областта на информационните и комуникационните технологии.
БАИТ проведе и редица срещи за уточняване на възможностите и формите на сътрудничество със сродни браншови и други неправителствени организации. Сред тях се открояват АРИЕС – Румънска асоциация за електронна и софтуер индустрия, КОТРА – Корейската агенция за насърчаване на инвестициите и търговията, KOSA – Корейската асоциация на софтуерната индустрия, Сръбската търговска палата, Международна технологична мрежа – Сърбия, Министерството на информационните и комуникационните технологии на Монголия, GTZ – Немска агенция за техническа взаимопомощ, Арменския съюз на предприятията от информационните технологии и много други.
С редица от тях БАИТ постигна конкретна договореност и в най-скоро време ще бъдат подписани споразумения за сътрудничество, които ще открият възможности за привличане на чуждестранни капитали и нови пазарни пространства за нашите фирми.
По-малко от месец, преди откриването на изложението, като отчита, че не може да бъде безучастен наблюдател при очертаващия се провал на колективното българско участие на CeBIT 2006, БАИТ се присъедини и подкрепи усилията на Изпълнителната агенция за подпомагане на малките и средни предприятия (ИАПМСП). БАИТ участва в организацията на националното ни представяне като създаде специализиран информационен щанд на България и българската ИКТ индустрия, организиран със съдействието на ИАПМСП и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Щандът беше изграден на най-подходящото за широко популяризиране на българската ИКТ индустрия място – палата № 5 „CeBIT за средния бизнес”, за която се преценява, че 75% от посетителите са били хора на ръководни постове в своите фирми. Българският щанд функционираше като място за двупосочен обмен на информация – за представяне на българските ИКТ фирми и на страната ни като място за успешни инвестиции, а също и за събиране и обобщаване на проявения от чуждестранни фирми и организации интерес за сътрудничество и коопериране. Разпространени бяха много печатни материали и информация на CD, представящи състоянието и перспективите за развитие на българския ИКТ пазар, фирмите работещи на него с подробна информация за всяка от тях, много фирмени презентации и рекламни материали, материали на българските институции, провеждащи държавната политика в областта на високите технологии. Подпомогнати бяха и българските фирми, участващи със самостоятелни щандове чрез разпространение на техни рекламни материали и целево насочване на посетители.
Макар да изнесе изцяло организацията БАИТ не се подаде на изкушението да постави името си над щанда, нито да си прави самореклама с държавни средства. Щандът бе на България и работеше за успеха на българските ИКТ фирми. Той популяризира възможностите на българската ИКТ индустрия, потенциала на българските фирми за партньорство и политиката на държавата за развитието на сектора у нас.
 
Щанд на българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006
     

Още БАИТ Новини